Breaking News
Loading...
भेँडाहरु

Info Post

--- खेमराज गाउँले भेडाहरु चराउन सजिलो हुन्छ वनमा सँगसँगै चर्छन् सँगसँगै घर फर्कन्छन् भेडाहरु सधैं भेडाकै पछि लाग्छन् खेमराज गाउँले ...