Breaking News
Loading...
दुई मुक्तक

Info Post

मुक्तक (१) त्यो नजरले हान्यौ म लाई किन आफ्नो ठान्यौ मलाई तिम्रो बोलीमा जादु नै छ, तिम्रै नजिक तान्यौ मलाई । मुक्तक (२) पिएरै जिउनु...