Breaking News
Loading...
no image

मनले चाहेर नी तिम्रो हुन सकिनँ म कसम खाएर नी तिम्रो हुन सकिनँ म । प्रेम पाएँ विश्वास पनि पाएँ तिमीबाटै, सारा खुसी पाएर नी तिम्रो हुन सकिनँ ...

no image

Info Post

आफूलाई दु:ख पर्दा साथ खोज्दै रुन्छन् मान्छेहरु अरुलाई द:ुख पर्दा कति स्वार्थी हुन्छन् मान्छेहरु । अरुले गरेको प्रगति त कसैले देखि सहन...